Praktiske oplysninger

 

Sygdom:

 

Du ringer på 5134 2259 mellem klokken 7.45 og 8.00 hver dag, hvis du er syg. Du kan kun sygemelde dig ved at ringe. 

 

 

 

Rygning:

 

Der må ikke ryges på skolens område.

 

 

 

Rusmidler:

 

Indtagelse og påvirkning af rusmidler medfører hjemsendelse uden løn.

 

 

 

Fravær:

 

Der gives ikke fri til:
- Lægebesøg og tandlægebesøg
- Køretimer
- Mærkedage i familien aftales i god tid

Disse ting lægges uden for din arbejds- og skoletid. Ved fravær trækkes du i løn.

 

 

 

Aftalt fravær:

 

Hvis du aftaler det med os et par dage i forvejen, kan du få fri til:
- Speciallægebesøg
- Undersøgelser på hospitalet
- Køre-teoriprøver

 

 

 

Oprydning:

 

Stole sættes på plads, inden du går hjem.

 

 

 

Mobiltelefon:

 

Mobilen må kun bruges i pauser og skal sættes på lydløs i timerne og under aktiviteterne.

 

 

 

Værdigenstande:

 

Du har selv ansvar for dine medbragte værdigenstande. Du kan få dem opbevaret i et aflåst skab i arbejdstiden.

     
Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk