Undervisningsdelen

En EGU-elev skal have mellem 20 og 40 ugers undervisning i de to år uddannelsen varer. Når eleven modtager undervisning og er væk fra praktikstedet, får eleven ikke løn fra praktikstedet, men modtager skoleydelse direkte fra EGU. De udgifter, der er forbundet med undervisning, vil blive dækket af EGU, og belaster derfor hverken elevens eller praktikstedets økonomi. 

EGU kan i enkelte tilfælde forlænges med et tredje år.

 
Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk