Løn- og ansættelsesforhold

EGU-eleven skal i overensstemmelse med loven ansættes i virksomheden til på vilkår, der svarer til lærling/elev. 

Lønnen til en EGU-elev er 47 kroner i timen eksklusiv feriepenge.

Ved elever, der kræver særlig mentor-støtte, eller som ikke er helt brancheafklaret, ydes der tilskud til elevens løn den første praktikperiode. Der kan ligeledes ydes økonomisk støtte i efterfølgende praktikperioder. Der udarbejdes en plan for den enkelte elev, og der evalueres løbende.

Virksomhederne aflønner ikke eleverne i skoleperioderne.

I forbindelse med sygdom gælder de samme vilkår for EGU-elever som for andre der er ansat indenfor det aktuelle fagområde.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk