Praktikaftale

Inden der indgås en aftale om arbejdspraktik, skal eleven til en samtale på virksomheden. Praktikvejlederen deltager i samtalen og udarbejder efterfølgende en skriftlig praktikaftale. I praktikaftalen står prøvetidens varighed, lønforhold, ansættelsens længde og hvilke arbejdsområder, den unge skal varetage undervejs.

EGU-eleven er i ansættelsesforhold at betragte som lærling eller elev. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen. 

I praktikperioderne vil vejlederen følge eleven og følge op på aftaler, der er indgået. Virksomheden kan til enhver tid rette henvendelse, hvis der behov for det, og vejlederen vil jævnligt komme på besøg for at se, hvordan det går.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk