Målet med Forskolen

At du bliver uddannelsesparat, og kan starte på erhvervsgrunduddannelsen(EGU) eller anden ungdomsuddannelse lige bagefter.

Formålene med at gå på Forskolen er også: 
 

FORMÅLET MED PRAKTIKKEN
At give dig viden om- og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, som du kan bruge i din valg af branche.

At give dig erfaringer med arbejde og samarbejde.

At give dig indsigt i, hvordan en arbejdsplads fungerer.

At hjælpe dig til at finde ud af, hvad du vil være i fremtiden.
 

FORMÅLET MED SKOLEDELEN
At du indgår i en social, sammenhængende gruppe.

At du bliver introduceret til arbejdsmarkeds – og samfundsmæssige forhold.

At give dig kendskab til pligter og rettigheder i arbejdslivet og i samfundet.

At koble teori og praktik.

At forbedre dine faglige kompetencer og måske færdiggøre dine FSA-prøver.
 

FORMÅLET MED VEJLEDNINGSDELEN

At du får den bedste mulighed for at træffe et realistisk fremtidsvalg.

At du bliver mere afklaret i forhold til ønsker for fremtiden som passer med dine kompetencer og evner.

At du får den støtte, du har brug for, og kommer ”godt på vej”.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk