Viborg Ungdomsskole | Undervisnings- og fritidstilbud til alle unge i Viborg Kommune
     

Lovgrundlag

Viborg Ungdomsskoles fundament vedrørende organisering, fritidstilbud, heltudsundervisning, bestyrelsesarbejde og mere, finder du her:
UNGDOMSSKOLELOVEN

Viborg Ungdomsskoles EGU tilrettelægges efter denne:
EGU LOVEN

Lovgrundlag for 10CV

Viborg Ungdomsskoles 10. klasse planlægges og gennemføres efter loven herunder:
FOLKESKOLELOVEN

10CVs brobygning planlægges og gennemføres efter denne:
BEKENDTGØRELSE OM BROBYGNING OG INTRODUKTIONSKURSER

Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO) gennemføres efter loven om samme: 
BEKENDTGØRELSE OM DEN OBLIGATORISKE SELVVALGTE OPGAVE I 10. KLASSE

Befordring gennemføres efter bekendtgørelsen herunder:
BEKENDTGØRELSE OM BEFORDRING AF ELEVER I FOLKESKOLEN

Elev- og uddannelsesplanerne gennemføres i overensstemmelse med denne:
BEKENDTGØRELSE OM ELEV- OG UDDANNELSESPLANER I FOLKESKOLEN

Uddannelsesparathedsvurderingen udføres for hver enkelt elev efter loven herunder:
BEKENDTGØRELSE OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING


Persondataloven

Viborg Ungdomsskoles hæfte om regler og retningslinjer i forhold til brug af billeder og video:
HVAD MÅ VI EGENTLIG?

Viborg Kommunes fulde notat vedrørende Persondataloven:
REGLERNE OM BILLEDER, FILM, LYDOPTAGELSER OG TV-OVERVÅGNING

Samtykkeerklæring i forbindelse med brug af foto og video af børn og unge:
BILLEDSAMTYKKE - FOTO OG VIDEO

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk