Hvad er EGU?

EGU er for unge under 30 år, som ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en
anden uddannelse.

EGU tilrettelægges af dig sammen med din vejleder og praktikplads.

EGU varer 2 år. (Kan forlænges til 3 år)

EGU uddannelsen er en kombination af praktik, skole og kurser.

Du får løn under praktikken og skoleydelse under skoleophold og kurser.

Din EGU-vejleder er tilknyttet hele forløbet.

Din EGU-plan kan justeres undervejs og kan afbrydes ved for eksempel optagelse på en anden uddannelse eller fastansættelse i en virksomhed. 

HVAD ER FORMÅLET?
Formålet er at opnå kvalifikationer til at fortsætte i uddannelse eller få beskæftigelse på arbejdsmarkedet. 

HVAD FÅR DU UD AF DET?
Når du har gennemført EGU får du et uddannelsesbevis. Det giver dig mulighed for:

1. At fortsætte i uddannelse

2. At få et fast arbejde

3. At modtage støtte fra en A-kasse

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk