Viborg Ungdomsskole | Undervisnings- og fritidstilbud til alle unge i Viborg Kommune
     

 

PRAKTISK INFO

   

Velkommen til Praktisk Info for EGU. Her kan du blandt andet læse om løn, transport
og regler ved fravær. Skulle du have spørgsmål, der ikke bliver besvaret her, er du
velkommen til at kontakte din vejleder. 

Vejledere

Jørgen Sejbjerg: Tlf. 3056 9213
Naja Kjær Poulsen: Tlf. 3056 9207
Hanne Elkjær: Tlf. 4193 3405
Henrik Bøgh Vindbjerg: 4171 9060
Martin Hjulmann Andersen: 3056 9217
Nynne Louise Hougaard Justesen: 4171 9059

Frank Bertelsen: Tlf. 2014 9766

Løn

Din løn er enten praktikløn eller skoleydelse. 

Praktiklønnen er 47,80 kroner i timen

Skoleydelsen over 18 år er 315,20 kroner per dag
Skoleydelsen under 18 år er: 131,60 kroner per dag

Lønperioden er fra 1. til 1. Der er lønudbetaling den 17. i hver måned. 

Transport

Der ydes tilskud til transport til undervisning, enten bus eller andet, hvis du har mere end ni kilometer til undervisningsstedet. Spørg din EGU-vejleder eller kontoret. 

Afbud ved sygdom eller andet

Du skal altid ringe afbud til din vejleder og praktikvært/undervisningsinstitution om morgenen inden undervisnings- eller arbejdsdagen begynder.

Er din vejleder forhindret, så ring til EGU-kontoret på tlf. 5134 2259

Forsikring

I selve undervisningen i Ungdomsskolen, er det jeres egen ulykkesforsikring-/indboforsikring, der gælder. 

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på studierejser, med planlagte aktiviteter som rafting og rapelling:

Skulle du komme til skade ved en aktivitet, er du dækket af det gule sygesikringskort i forhold til behandling og hospitalsophold. Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring.

Foto og video

Som elev på - eller bruger af Ungdomsskolen vil man af og til opleve, at vi tager billeder eller optager video i forbindelse med vores undervisning og aktiviteter. Mange af disse billeder vil blive offentliggjort på hjemmesiden, sociale medier eller i trykt materiale. Det visuelle udtryk er en del af vores identitet på Ungdomsskolen og de unge synes ofte, at det er sjovt at se billeder fra den seneste fest eller weekendtur.

Til gengæld er vi fuldt bevidste om, at et billede og en video er et stykke persondata. Derfor tager vi ofte kun situationsbilleder. Altså billeder, der portrætterer en situation frem for en person. Situationsbilleder går ikke ind under kategorien "personfølsomme oplysninger", da disse kan være taget af hvemsomhelst i offentligt rum. De situationsbilleder, vi offentliggør, er lødige og udstiller ikke nogen. Befinder du dig på et offentliggjort situationsbillede og ønsker, at det bliver fjernet, så er du i din gode ret til det. Ret i så fald henvendelse til Ungdomsskolen og vi vil få det taget af nettet.

Portrætbilleder - altså billeder, der har fokus på ansigtet - kræver til gengæld samtykke, uanset hvilket medie det bliver offentliggjort på. Er eleverne/brugerne under 16 år, kræver et portrætbillede forældrenes samtykke. Er de fyldt 16 år, må de selv samtykke. 

OBS: Alle billeder - både situations- og portrætbilleder - bliver kun offentliggjort under den forudsætning, at de er lødige, ordentlige og ikke udstiller nogen. 

Samtykkeerklæringen i forbindelse med portrætbilleder kan du hente og udfylde her. 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk