Vejledning

10CV-vejlederne hjælper dig til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse. Igennem de mange aktiviteter omkring uddannelsesafklaring, sporer du dig ind på fremtiden efter afslutningen på 10. klasse. Du kan desuden få hjælp at UU-vejlederne til at blive afklaret. Som forældre på 10CV bliver I orienteret om den række af vejledningsaktiviteter, eleverne får i 10. klasse. Dette foregår på ForældreIntra.

Som elev vil du møde UU-vejlederne flere gange i løbet af skoleåret. Blandt andet i forbindelse med:

UU-messen i september.

Praktik: Der er mulighed for praktik på Grundfos og individuel praktik efter aftale med vejleder.

Fire ugers brobygning.

Der er desuden gruppevejledningssamtaler for uafklarede unge og individuelle vejledningssamtaler for ikke uddannelsesparate unge.
 

VEJLEDERE på 10CV

Tina Munch Søndergaard
Tlf: 3085 8905
Mail: tfs@jobcenterviborg.dk

og 

Torben Ringgaard Svendsen
Tlf: 8787 4440
Mail: tors@jobcenterviborg.dk

og

SIGNE BRANDT PETERSEN
Tlf.: 8787 4817

 


NYTTIGE LINKS:

Uddannelsesguiden

E-vejledning

UU Viborgs hjemmeside

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk