Studietur

Studieturens destination kan skifte fra år til år. Vi har tidigere været i både Spindl, Berlin, Bruxelles og Amsterdam. Derfor vil vi ikke lave en beskrivelse af et konkret rejsemål her. I stedet følger en beskrivelse af alt det, som enhver studietur på 10CV er bygget om omrking: 


FORMÅL
Studieturens overordnede formål er at skabe grundlag for lærernes videre relations arbejde og udvikle stærke sunde fællesskaber på 10CV.


MÅL

 • At styrke relationerne de unge i mellem og mellem lærere og elever
 • At udvikle et sundt og stærkt fællesskab på klasseniveau
 • At få indsigt i de unges ressourcer
 • At styrke elevernes selvværd gennem afprøvning af grænser i et trygt fællesskab
 • At udvikle interkulturelle kompetencer
 • At opnå indsigt i et andet lands kultur


AKTIVITETER

Aktiviteterne på studieturen skal bygge op omkring formålet
Forslag til aktiviteter, der har vist sig at bygge op omkring formålet:

 • Elevinddragelse i planlægningen i Lifeskills (eller studietursudvalg)
 • SPOR aktiviteter for at skabe med mere mening.
 • ”Noget de ikke selv ville have valgt”
 • Undervisere tilbyder sig til spontane aktiviteter (står til rådighed)
 • Studiebesøg på en virksomhed
 • Skolebesøg
 • Fysisk aktivitetsdag
 • Fællesspisning


ORGANISERING

 • Hele 10CV tager på studietur til ???
 • Turen lægges i april.
 • Studietursudvalget har ansvaret for planlægningen og gennemførelsen af studieturen.
 • Studietursudvalget koordinerer med SPORunderviserne om planlægning af temafagsaktiviteter.
 • Ledelsen og administrationen har ansvar for tilmelding og betaling.
 • Tilbuddet fra rejsebureauet skal godkendes af Ledelsen før det bestilles.
 • Der kan arrangeres rejse uden om rejsebureau; i så tilfælde skal I omkring ledelsen mht. at fysiske aktiviteter planlægges under rette sikkerhedsforhold.

I planlægningen skal der tages højde for:

 • max. pris 2700 kr. pr elev.
 • betaling i tre rater som aftale med administrationen.
 • betaling via hjemmeside
 • antallet af elever skal kunne justeres frem til 4 uger før afgang.
 • ændring af elevnavne skal kunne foretages frem til 14 dage før afgang
 • studieturen varer fem dage
 • skolen har rejseforsikring, så den skal ikke bestilles
   

BETALING

Betaling til 10CVs studietur til Berlin 17/18 foregår i tre rater. 

1. rate:  Indbetales senest 20. oktober 2017: 700 kroner (Denne indbetaling betragtes som tilmelding)
2. rate: Indbetales senest 20. januar 2018:  1000 kroner
3. rate: Indbetales senest 10. marts 2018: 1000 kroner

Betal raterne her. Du bliver sendt videre til en ny side, hvor du skal logge ind med elevens uni-login.
 

Spørgsmål om betaling rettes til Grete i administrationen på tlf.: 87871900 eller mail: gnj@viborg.dk

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk