Målsætning

På 10CV sætter vi tydelige mål for undervisningen. Vi lærer eleverne at sætte realistiske mål for deres fremtid - og at arbejde for at nå dem. Vi arbejder med individuel læring og udvikling igennem stærke positive relationer og tidssvarende undervisningsformer..

FAGLIG UDVIKLING
Igennem skolearbejdet bliver eleverne og lærerene bevidste om elevernes nærmeste zone for udvikling i de enkelte fag. Vi arbejder med niveauopdelt undervisning i fagene, og igennem elevplanen sætter eleven og faglæreren individuelle faglige udviklingsmål. Eleverne lærer at anvende IT til at øge deres læring og udvikler de moderne IT-kompetencer, som de får brug for i deres videre uddannelse.

PERSONLIG UDVIKLING
Igennem det daglige arbejde udvikler eleverne studiekompetencer med vægt på: Initiativ, koncentration og fordybelse, selvstændighed og samarbejdsevne. Eleverne udvikler selvværd igennem fællesskabet på skolen og den positive udvikling de opnår fagligt og socialt. Igennem en høj grad af inddragelse og medbestemmelse udvikler eleverne tillid til egne evner og ejerskab til den personlige udvikling, de skal gennemgå i 10. klasse.

UDDANNELSESAFKLARING
Med udgangspunkt i elevernes uddannelsesplan og i tæt kontakt til arbejdspladser, erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser, arbejder vi med elevernes personlige uddannelsesafklaring. Igennem brobygningen og den løbende vejleding, finder eleven balancen mellem at være realistisk i sit uddannelsesvalg og få modet til at følge sine drømme. 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk