Kære forældre og elever på 10CV Sprog

10CV ønsker i samarbejde med forældrene at skabe de bedste rammer for de unge. Vi ønsker at I som forældre bliver aktive medspillere i de unges skolegang på 10CV.

Vi har følgende forventninger til jer som forældre:
At I følger interesseret med i den unges skolegang og går i dialog omkring deres udvikling.

Derudover:

 • At I går i dialog med den unge om fremmøde og underskriver det månedlige fraværsstamkort
 • At I følger op på fraværs-SMS’er, så både skole og hjem samarbejder om fravær
 • At I kontakter os med små eller store udfordringer angående den unges skolegang
 • At I følger op på lektier og afleveringer
 • At I støtter den unge i, at opnå en mobiladfærd, der ikke er forstyrrende for læringen/undervisningen

Vi har følgende forventninger til dig som elev:
At du yder en indsats, der er i overensstemmelse med dine evner, og at du tager hensyn til din egen og dine kammeraters trivsel.

Derudover:

 • At du møder til tiden
 • At du ved sygdom eller forsinkelse selv ringer til lærertelefonen
 • At du afleverer dit fraværsstamkort til underskrift og returnerer det til skolen
 • At du påtager dig ansvaret for at den medbragte computer virker og har de rette programmer
 • At du laver dine lektier og afleveringer
 • At mobilen ikke bruges i undervisningen 
Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk