Introtur

Introturen ligger i efteråret. Vi tager afsted for at lære hinanden at kende og have det sjovt, men der er selvfølgelig også en række formelle mål med denne tur.

MÅLET MED INTROTUREN
For dig:

  • At få en oplevelse af at tilhøre et større fællesskab i klassen
  • At tage et socialt ansvar for andre elever på 10CV
  • At opnå tillid til lærere og andre elever på 10CV
  • At få kendskab til 10CV-kulturen og den ånd vi bygger vores skole på

For 10CV:

  • Kontaktlæreren får et indtryk af elevernes kompetencer, styrker og udviklingsbehov både fagligt, socialt og personligt.
  • At danne et fundament for det gode relationsarbejde.
Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk