BBU3 og BBU4

Det ugentlige skema er bygget op således:

- 14 timers dansk som andetsprog, basisundervisning

- 6 timers matematik

- 6 timers engelsk

- 3 timers fysik/kemi

- 2 timers valgfag

- 2 timers LifeSkills 
   (Herunder: Dansk kultur, historie og samfund + "Job & uddannelse" og "elevernes alsidige udvikling")


Særligt for BBU3:

- Praktik
 

Særligt for BBU4:

- Terminsprøver i december

- Brobygning

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk