Pressemeddelelse, primo september 2017

Læringslokomotivet booster 21 elevers faglige,
personlige og sociale kompetencer

Viborg Ungdomsskole har fyret op under kedlerne på Læringslokomotivet, hvor 21 udvalgte elever fra Viborg Kommunes skoler deltager i intensive læringsforløb med fokus på at udvikle sociale, personlige og faglige kompetencer.

Mere end 25 % af alle elever i 8. klasse i de danske kommuner erklæres ikke uddannelsesparate. For at komme problematikken til livs, har Viborg Ungdomsskole i samarbejde med Viborg Kommune budt 21 elever velkommen på tre ugers læringscamp. På campen bliver eleverne introduceret for nye og anderledes tilgange til dansk- og matematikundervisningen.

Underviserne på de intensive læringsforløb spiller derfor en central rolle, og har forinden gennemført et uddannelsesforløb hos Metropol, hvor de er blevet klædt på til opgaven. Her har fokus været på at sikre en ressourceorienteret tilgang til eleverne. På den måde kan underviserne understøtte arbejdet med elevernes styrker fagligt, personligt og socialt og herigennem forstærke deres positive oplevelser med læring.

Fokus på motivation og læringsstrategier
Det intensive læringsforløb i Viborg Ungdomsskole er en del af det nationale udrulningsprojekt, Læringslokomotivet, hvor 12 kommuner deltager. Læringslokomotivet er forankret i Ungdomsskoleforeningen og støttet af Egmont Fonden, der arbejder for et godt liv for børn og unge. Forløbene afvikles i et samarbejde mellem ungdomsskolen og kommunens folkeskoler. Deltagerne er unge, der har et fagligt efterslæb i dansk og matematik i folkeskolen og hvis uddannelsesmæssige fremtid er usikker. Formålet med Læringslokomotivet er at sikre, at eleverne får redskaber fagligt, personligt og socialt til at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse. Når disse unge afslutter 9. klasse, er målet, at de opnår karakteren 02 eller højere i dansk og matematik samt vurderes uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse. 


Hent pressemeddelelsen som pdf her.
 

For spørgsmål, hjælp og yderligere information, kontakt:

Maiken Marie Dyrvig
Kommunikationsmedarbejder
Tlf.: 2868 6422
Mail: mmd@viborg.dk

Lene Lundsberg Gade
Tovholder
Tlf.: 5149 0821
Mail: lelg@viborg.dk

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk