Dagligdagen

Som elev på BBU indgår du i dagligdagen på Viborg Ungdomsskole. Det vil sige, at der er regler og daglige rutiner, der skal overholdes og som gælder for BBU og for alle andre elever på skolen. Her kan du læse de mest basale regler.
 

Dagligt skema

Kl. 08.00 - 09.30: Undervisning
Kl. 09.30 - 09.55: Brunch og pause
Kl. 09.55 - 12.10: Undervisning
Kl. 12.10 - 12.35: Frokost
Kl. 12.35 - 14.50: Undervisning
 

Mødepligt, sygdom og fravær

Al undervisning (inklusiv brunchen) er obligatorisk. Det vil sige, at du skal møde op. Når hver lektion begynder, vil læreren notere, om der er elever, der ikke er til stede og fraværet vil blive indberettet til kommunen. 

Er du blevet syg, skal du ringe ind til sygetelefonen om morgenen
mellem klokken 07.45 og 07.55 på tlf.: 4068 4775.
Gør du ikke det, vil du blive noteret som ulovligt fraværende og det indberettes til kommunen. 
 

Rygning

Viborg Ungdomsskole er røgfri. Der må derfor ikke ryges på skolens område. Alle elever henvises til parkeringspladsen på Garnisonspladsen, hvis I vil tænde en cigaret. En gåtur rundt i kvarteret er også tilladt. 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk