Lejrtur

Hvert forår tager BBU klasserne på lejrskole. Lejrskole er skole et andet sted end på skolen. Det er med overnatning. Lejrskole er obligatorisk undervisning. Det vil sige, at der er mødepligt. 

Længden af lejrskolen afhænger af hvilken klasse, eleven går i. Dvs. hvor meget dansk eleven taler og forstår.  

BBU1 : Dagsudflugt uden overnatning.

BBU2: Lejrskole med 1 overnatning

BBU3: Lejrskole med 2 overnatninger

BBU4. Lejrskole med 3 overnatninger

Der er en egenbetaling på kr. 75,00 pr. elev pr. døgn til kost.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk