Mindset

At arbejde med måden, eleven tænker om sig selv og sin læring på, giver god mening.

Mindsets er overbevisninger om os selv og vores mest grundlæggende kvaliteter som intelligens, talenter og personlighed. Er disse kvaliteter bare faste træk, hugget i sten, eller er de faktorer, der kan opdyrkes og udvikles?

FRA FIXED TIL GROWTH
I en mindset-baseret undervisning forsøger vi at arbejde hen imod, at eleverne opnår et Growth Mindset. 

Professor i psykologi, Carol Dweck, har påvist, at elever kan falde ind under to kategorier hvad angår intelligens.
Fixed mindset (fast tankegang) og 
growth mindset (udviklende tankegang).
 

Elever med et fixed mindset, oplever deres intelligens som låst og har derfor en tendens til at give op, når de stilles overfor en udfordrende opgave, fordi de sidestiller fejl og fiasko med lav intelligens.

 
Elever med et growth mindset oplever derimod intelligens som formbart. Disse elever oplever modgang og nederlag som muligheder for selvstændig forbedring og intellektuel udvikling. 
 
Som lærere forsøger vi at rykke elevernes tankegang fra fixed til growth gennem øvelser, anerkendelse og metoder implementeret i hverdagen. 
 
 

 

Klik på papiret og læs artiklen
"Står du i vejen for dig selv".
10CVs undervisning er beskrevet

på side 3, 4 og 5. 

     
Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk