EUD10
Den erhvervsrettede 10. klasse

HVORFOR VÆLGE EUD10?
- Fordi året kan give en afklaring i forhold til din fremtid.
- Fordi du får et fagligt og personligt forspring og en fod indenfor, inden du for
  alvor skal i gang med din erhvervsuddannelse.
- Fordi du har lyst til at prøve kræfter med erhvervsuddannelserne under både Mercantec, 
  
Landbrugsskolen og SOSU

 

EUD10 er for dig, der kan se dig selv på en erhvervsuddannelse. Her kan du styrke din faglighed i de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik samt blive mere sikker i uddannelsesvalget.

Målet med EUD10 er at forberede dig til en erhvervsuddannelse, og derfor er undervisningen tilrettelagt, så den er relevant i forhold til dette. 

OBS: 70% af undervisningen foregår på 10CV og 30% foregår på erhvervsskolerne Mercantec, SOSU og Landbrugsskolen. Dette gælder for alle elever på EUD10 som en del af et præsentations- og afklaringsforløb.

Klassen kommer på i alt fire ugers brobygning (de såkladte Spor-uger) hen over året. Her får du et godt indblik i ungdomsuddannelserne og de muligheder, du har. 

Desuden vil du som EUD10-elev komme til at arbejde med temaer, som kan give dig kompetencer, du senere vil kunne bruge på en erhvervsuddannelse. For eksempel selvstændighed, samarbejde, et godt kendskab til erhvervsuddannelserne, faglig viden, professionelle redskaber og netværk.

På turen rundt på erhversuddannelser og værksteder, lærer du folk at kende, som kan få betydning for dig senere i din karriere.

Du vil under hele EUD10-forløbet være i den samme klasse med de samme kammerater. Du spiser brunch med klassekammeraterne og følger i det hele taget årets gang på 10CV med introforløb, introtur, brobygning, OSO, studietur osv.

Som elev på EUD10 er du også elev på 10CV. Derfor får du mulighed for at dygtiggøre dig via den brede vifte af valgfag, som 10CV udbyder. Ud over den erhvervsrettede undervisning, bliver skemaet altså sat sammen af obligatoriske fag og valgfag.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk