Viborg Elitesport

Samarbejdet mellem Viborg Elite og 10CV, giver dig mulighed for at kombinere din
sport og 10. klasse.

Du får alle fordelene ved en skræddersyet 10. klasse med sammenhold, oplevelser og personlig afklaring. 10CV er brunch, introforløb, introtur, brobygning, OSO, studietur, osv. Du har de obligatoriske fag dansk, matematik, engelsk, fællestime, klassetid, LifeSkills og kan vælge en lang række relevante interessefag.

Samtidig kan du dygtiggøre dig i din idræt. Du har to ugentlige morgentræningspas som koordineres med trænigen i din idrætsklub. Du får fire lektioner til fordybelse i eliteidræt, hvor du får styrket din viden om sundhed, ernæring, skadesforebyggelse, mental træning, kommunikation, samarbejde, mediehåndtering, doping, træningsplanlægning, mm. med det ene formål, at du skal blive bedre rustet til et liv med din idræt på eliteniveau.

Viborg Elitesport på 10CV hører naturligt under sporet Sport og Sundhed, men kan også kombineres med et af de andre spor, hvis du ønsker det. 


Optagelse
For at blive optaget i Viborg Elite på 10CV skal du opfylde en række kriterier. Som en af de vigtigste, skal du som minimum være blandt de bedste inden for din idræt på din årgang.
Derudover er det et krav, at du udviser seriøsitet og engagement i skole og til træning.
Ved siden af den koordinerede tilmelding til 10CV via UU, skal du ansøge om at blive en del af Viborg Elite på 10CV. Klik her og find optagelsesblanketterne.


Breddetræning for håndbold- og fodboldspillere
Hvis du ikke bliver godkendt til Eliteforløbet, kan vi i samarbejde med Viborg Kaatedralskole tilbyde Breddetræning. Det omfatter også morgentræning to gange ugentligt, som en del af valgfagene på 10CV. Det er træning med uddannede trænere, hvor du deltager på lige fod med Katedralskolens elever. 
 

På Viborg Elites hjemmeside finder du flere informationer om blandt andet optagelse, træning og skoleugens opbygning.
 

Læs artiklen i Viborg Stifts Folkeblad her

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk