Kære forældre og elever på 10CV

10CV ønsker i samarbejde med forældrene at skabe de bedste rammer for de unge. Vi ønsker at få jer forældre på banen, så I bliver aktive medspillere i de unges skolegang på 10CV.

Vi har følgende forventninger til jer som forældre:
At I følger nysgerrigt og interesseret med i den unges skolegang og går i dialog omkring deres udvikling.

Derudover:
- At I går i dialog med den unge om fremmøde og underskriver det månedlige fraværsstamkort
- At I følger op på fraværs-SMS’er, så både skole og hjem samarbejder om fravær
- At I sammen med den unge påtager jer ansvaret for at den medbragte computer virker og har
   de rette programmer
- At I kontakter os med små eller store udfordringer angående den unges skolegang
- At I følger op på lektier og afleveringer
- At I støtter den unge i, at opnå en mobiladfærd, der ikke er forstyrrende for læringen/undervisningen

Vi har følgende forventninger til dig som elev:
At du yder en indsats, der er i overensstemmelse med dine evner, og at du tager hensyn til din egen og dine kammeraters trivsel.

Derudover:
- At du møder til tiden
- At du ved sygdom eller forsinkelse selv ringer til lærertelefonen
- At du afleverer dit fraværsstamkort til underskrift og returnerer det til skolen
- At du påtager dig ansvaret for at den medbragte computer virker og har de rette programmer
- At du laver dine lektier og afleveringer
- At mobilen ikke bruges i undervisningen 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk