MÅL OG INDHOLD FOR FRITIDSKLUBBERNE

Fritidsklubberne er omfattet af Viborg Kommunes overordnede børne- og ungdomspolitik Lys i Øjnene og Den Tværfaglige Model.
 

Det er Byrådets mål
at alle børn og unge tilbydes samvær med andre børn og unge i sociale fællesskaber i fritiden.
- at børn og unge indgår i demokratiske processer, hvor indflydelse og medbestemmelse medvirker
   til, at de kan tage medansvar og være med til at strukturere deres fritid.
- at børn og unge udfordres og styrker deres sociale kompetencer og relationer gennem
  fælles oplevelser.


Aktiviteter
Klubberne tilbyder børnene rige muligheder for udfoldelse, både inden- og udendørs. Sport, udeliv, kreative aktiviteter, musik, lejrture, socialt samvær m.m. 
Se mere om dette i brochurerne eller på de enkelte klubbers hjemmeside

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk