Viborg Ungdomsskole | Undervisnings- og fritidstilbud til alle unge i Viborg Kommune
     

HVEM ER VI?

Den Åbne Skole er et tilbud til skolerne i Viborg kommune.  Et tilbud med en målsætning om at understøtte elevernes læring, trivsel og personlige udvikling.

Det er en målsætning, som Viborg Ungdomsskole tager meget alvorligt. Derfor har vi oprettet en afdeling til dette ene formål, under navnet Den Åbne Skole. Her vil vi invitere skolerne i kommunen til samarbejde om vores tilbud under de fire hovedkategorier: 

Valgfag
Talentfag           
Temadage         
Motivations- og bevægelseforløb

Årets fagudbud har fokus på læring, trivsel og personlig mestring, og der er opstillet læringsmål for alle forløb. Der evalueres og udvikles løbende, og mange af fagudbuddene vil blive afsluttet med uddeling af kompetencebeviser.

Det er vigtigt for os at kunne bidrage til den åbne skole til glæde for overbygningseleverne, der gennem Ungdomsskolens tilbud får mulighed for at afprøve fagområder, der blandt andet kan være med til at kvalificere deres valg af ungdomsuddannelse.

Vi ser frem til samarbejdet med jer. 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk