Skip to the content

Lovgrundlag

Lovgrundlag

Viborg Ungdomsskoles fundament vedrørende organisering, fritidstilbud, heltidsundervisning, bestyrelsesarbejde og mere, finder du ved at klikke her: Ungdomsskoleloven


Lovgrundlag for 10CV

Viborg Ungdomsskoles 10. klasse planlægges og gennemføres efter
Folkeskoleloven

10CVs brobygning planlægges og gennemføres efter
Bekendtgørelsen om brobygning og introduktionskurser

Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO) gennemføres efter
Bekendtgørelsen om Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave i 10. klasse

Befordring gennemføres efter
Bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen

Elev- og uddannelsesplanerne gennemføres i overensstemmelse med
Bekendtgørelsen om elev- og uddannelsesplaner i folkeskolen

Uddannelsesparathedsvurderingen udføres for hver enkelt elev i overensstemmelse med
Bekendtgørelsen om uddannelsesparathedsvurdering


Persondataloven

Viborg Ungdomsskoles hæfte om regler og retningslinjer i forhold til brug af billeder og video:
Hvad må vi egentlig?

Viborg Kommunes fulde notat vedrørende Persondataloven:
Reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning

Samtykkeerklæring i forbindelse med brug af foto og video af børn og unge:
Billedsamtykke - Foto og video