Skip to the content

Ledige stillinger

Ledige stillinger på Ungdomsskolen

Lærer til 10. Erhverv, specialafdelingen

Viborg Ungdomsskole søger lærer med ansættelse pr. 1. august 2020.
 
Vil du være med til at udvikle sårbare unge frem mod overgangen til ungdomsuddannelserne/arbejdsmarkedet?
Er du god til relationer og har en stærk faglighed, så har Viborg Ungdomsskole måske jobbet til dig.

Viborg Ungdomsskole søger uddannet lærer til 10.Erhverv, som er en del af vores specialafdeling (10.Erhverv, Forskolen og Unge på Vej). Det er en fast stilling på 37 timer.  

10.Erhverv er Viborg Kommunes tilbud om 10. klasse til de unge, der i forvejen er visiteret til et specialtilbud eller har modtaget mindst 9 støttetimer i Folkeskolen. Indholdet er bygget op om faglige forløb i dansk, matematik, engelsk og valgfag (bl.a. forskellige værkstedsfag). Vi har derudover fokus på læseudvikling og ordblindeproblematikker. Eleverne er i praktik enten i perioder eller på bestemte ugedage.

Vi søger en lærer, der

  • sætter faglighed, engagement, nærhed og kreativitet højt og har lyst til at udfordre sig selv pædagogisk og didaktisk i tæt samarbejde med teamet.
  • er i stand til, og har en tro på, at kunne udvikle elevernes faglige, sociale og personlige kvalifikationer.
  • har erfaring med at føre elever op til Folkeskolens afgangsprøver i et eller flere af basisfagene (dansk, matematik og engelsk).
  • har erfaring og kompetencer indenfor specialundervisning.
  • har erfaring med eller interesse for læsevejledning og undervisning af ordblinde.
  • finder motivation i at arbejde i en organisation, der forandrer og udvikler sig hurtigt og har lyst til aktivt at deltage i denne udvikling.
  • har gode relationskompetencer og ønsker at være en del af skolens fællesskab.
  • har varme og godt humør.

Ud over 10.Erhverv består specialafdelingen af:

  • Forskolen, som er et tilbud til unge, der har gennemført undervisningspligten, og som har brug for et afklarings-/træningstilbud for at blive klar til en ungdomsuddannelse eller et arbejde. Indholdet er bygget op om faglige forløb i dansk, matematik og engelsk og desuden værkstedsundervisning i håndværksfag. Når eleverne er parate, får de mulighed for forskellige praktikker i virksomheder, som vil give den unge vigtige arbejdserfaringer og brancheafklaring.
  • Unge på Vej, som er et tilbud til unge i STU-målgruppen. Eleverne har brug for et længere afklarings-/træningsforløb for at få afdækket arbejdspotentiale ift. et ordinært arbejde, halvtidsjob, fleksjob og evt. uddannelse. Indholdet er bygget op om faglige og praktiske forløb som skal give de unge kendskab og erfaringer, som gør dem parate til praktik i virksomheder og på sigt en plads på arbejdsmarkedet.

Specialafdelingen er en del af Viborg Ungdomsskole. Du kan læse meget mere om de øvrige afdelinger, værdigrundlag, målsætning med mere her på hjemmesiden.

Praktisk
Løn i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger og aftale om besøg fås ved henvendelse til afdelingsleder Frank Bertelsen, Viborg Ungdomsskole, tlf. 20149766.

Vi skal have din ansøgning, eksamensbeviser og relevante bilag senest torsdag den 4. juni 2020. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 9. juni 2020 fra kl. 15.00.

Ansøgning via Viborg Kommune. Klik her.