Skip to the content

Køkkenstrategi

Køkkenstrategi

Køkkenet laver dagligt mad til eleverne på 10CV, 10Erhverv, EGU, Forskolen, HU og BBU. I alt bespiser vi cirka 350 personer hver dag. Herudover tilbyder vi spændende frokostretter som elever og personale kan købe. Viborg ungdomsskole servicerer også en del møder, kurser, og konferencer, primært for Viborg Kommunes forvaltninger.

Køkkenet består af tre fastansatte og en ernæringsassistentelev. Vi tilbyder også praktikplads for EGU-elever.

Fokus på sundhed/dannelse

Vi tænker på det bæredygtige miljø/livsførelse, og derfor prioriterer vi økologi og bæredygtighed højt. Vi mener at vi alle har et ansvar og at alle kan være med til at gøre en positiv indsats til de miljømæssige udfordringer vi står over for globalt. Samtidig mener vi, det er et godt brand for vores skole med denne meget synlige signalværdi, i forhold til økologi.

Konkret arbejder vi med det økologiske Spisemærke, som er et statskontrolleret mærke, der gives til virksomheder i fødevareindustrien. Vi har i dag ”sølvmærket”, der indikerer at vores samlede råvarekøb indeholder mellem 60-90% økologi.

Vi har et ønske om at reducere vores brug af plastik. Derfor har vi investeret i bio-nedbrydelige drikkedunke, som hver elev får ved begyndelsen af et skoleår. Med indførelsen af disse, har vi fjernet plastiskkrus i hverdagen, som ellers blev brugt af elever og personale.

Elever og personale i dagligdagen

Brunchen er opstået ved at man erfaringsmæssigt har set, at vores unge ofte kommer i skolen uden morgenmad. Det vil betyde at disse unge mennesker har gået i cirka et halvt døgn uden at få noget mad (energi). Erfaringerne og undersøgelser siger at uden energi er det svært at lære. Derfor er der blevet indført gratis brunch til alle kl. 9.30.

Brunchen bidrager med energi til hjernen, samt at det er et tidspunkt hvor alle elever og personale er samlet. Eleverne sidder klassevis sammen med deres lærer. Det er en pædagogisk aktivitet hvor man spiser og taler sammen og bagefter er man fælles om oprydningen.

Det er køkkenets opgave at få sammensat menuer, som vores elever finder interessante. Frokosten skal naturligvis være ernæringsrigtigt sammensat, men det vigtigste er dog at skabe nogle menuer og rammer, som gør at eleverne fortrækker at blive på skolen i frokostpausen, af samme grund er prisen på menuerne fastsat, således at alle kan deltage. Køkkenet arbejder løbende på at udvikle de fysiske rammer for frokosten, således at vores unge vælger kantinen i frokostpausen.

Ekstra forplejning

For at fremme trivsel og arbejdsmiljø, inviterer skolen til forskellige arrangementer hen over året med forplejning. Til dette benyttes køkkenets faciliteter og personale, således at omkostningerne bliver i huset og på et minimum.

For at fremme undervisningsmiljøet og det gode fællesskab laves der større elevarrangementer hen over skoleåret uden for normal skoletid.

Idet ungdomsskolen har meget fine faciliteter og det er ønskeligt med en omsætning i kantinen, åbner vi op for kursusaktivitet. I mange tilfælde ønskes forplejning til disse aktiviteter.