Viborg Ungdomsskoles tilbud ind i Den Åbne Skole
     

TIL LÆRERE OG LEDELSE
Kataloget over Viborg Ungdomsskoles tilbud ind i Den Åbne Skole 18/19. Kataloget henvender sig til ledelse og lærere på/i folkeskolernes mellemtrin og udskoling.
God fornøjelse. 

DAAS hovedkatalog 1819 hp

TIL ELEVER I 7.-9. KLASSE
Valgfagspakken for skoleåret 18/19. Kataloget henvender sig til kommunens udskolingselever og indeholder oversigt over - og beskrivelse af valgfag og aftenvalgfag. Undervisningen foregår på Ungdomsskolen.

Valgfagspakken 1819 hp

TIL ELEVER I 8.-9. KLASSE
I samarbejde med ungdomsuddannelserne, præsenterer vi valgfag og talentvalgfag for 8.-9. klasse med undervisning på de forskellige ungdomsuddannelser. Få overblik i kataloget her.

Talentvalgfagsbrochure 1819 hp

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk