Skip to the content

Praktisk info

Praktisk info

Her kan du læse, hvad der er værd at vide om optagelse, transport og forsikringer.
Er der behov for at vide mere, kan kontoret kontaktes på tlf. 8787 1900

I selve undervisningen i Ungdomsskolen, er det elevens/husstandens egen ulykkesforsikring-/indboforsikring, der gælder.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på eventuelle studieture eller aktiviteter:

Skulle eleven komme til skade ved en aktivitet, er denne dækket af det gule sygesikringskort i forhold til behandling og hospitalsophold. Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket. 

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring.

Distriktsskolen og UU har kendskabet til den unge, og de vurderer i samarbejde med HU, om et HU-tilbud vil kunne være gavnligt. PPL og/eller familieafdelingen deltager i vurderingen, hvis den unge er kendt i deres regi.
Visitationsskema udfyldes typisk af distriktsskolen og UU i samarbejde.

Visitationsskemaet kan hentes her

Niels Svendsen
Tlf.: 8787 4403
Mail: njs@jobcenterviborg.dk

Som elev på - eller bruger af Ungdomsskolen vil man af og til opleve, at vi tager billeder eller optager video i forbindelse med vores undervisning og aktiviteter. Mange af disse billeder vil blive offentliggjort på hjemmesiden, sociale medier eller i trykt materiale. Det visuelle udtryk er en del af vores identitet på Ungdomsskolen og de unge synes ofte, at det er sjovt at se billeder fra den seneste fest eller weekendtur.

Til gengæld er vi fuldt bevidste om, at et billede og en video er et stykke persondata. Derfor tager vi ofte kun situationsbilleder. Altså billeder, der portrætterer en situation frem for en person. Situationsbilleder går ikke ind under kategorien "personfølsomme oplysninger", da disse kan være taget af hvemsomhelst i offentligt rum. De situationsbilleder, vi offentliggør, er lødige og udstiller ikke nogen. Befinder du dig på et offentliggjort situationsbillede og ønsker, at det bliver fjernet, så er du i din gode ret til det. Ret i så fald henvendelse til Ungdomsskolen og vi vil få det taget af nettet.

Portrætbilleder - altså billeder, der har fokus på ansigtet - kræver til gengæld samtykke, uanset hvilket medie det bliver offentliggjort på. Er eleverne/brugerne under 16 år, kræver et portrætbillede forældrenes samtykke. Er de fyldt 16 år, må de selv samtykke. 

OBS: Alle billeder - både situations- og portrætbilleder - bliver kun offentliggjort under den forudsætning, at de er lødige, ordentlige og ikke udstiller nogen. 

Samtykkeerklæringen i forbindelse med portrætbilleder kan du hente og udfylde her