Skip to the content

FØLG OS

Kørekort

Kørekort

Mangler du knallertkørekort, traktorkørekort eller førstehjælp til bil, kan du læse alt, hvad der er værd at vide herunder. 

OBS: Vi åbner for tilmelding til den nye sæson for både knallert og førstehjælp den 10. august 2020 klokken 16.00.

 

Tag kørekort til knallert og kursus i færdselsrelateret førstehjælp samtidig!

På Viborg Ungdomsskole tilbyder vi en række kurser i knallertundervisning og færdselsrelateret førstehjælp hen over skoleåret. Du tilmelder dig samlet til både førstehjælp og knallertundervisning. Det vil sige, at du automatisk tilmelder dig begge dele på en gang. Du kan vælge imellem to undervisningssteder: Viborg eller Bjerringbro. Du vælger det kursus, der tidsmæssigt passer dig bedst. Du kan tidligst starte, når du er 14,5 år.

Førstehjælp er tilrettelagt over to undervisningsaftner eller alternativt en hel lørdag eller søndag. Undervisningen varer otte timer.

Knallertundervisningen varer 38 timer inklusiv færdselsrelateret førstehjælp til knallert, undervisning, teoriprøve og praktisk køreprøve.

Betaling for begge dele er 640 kroner. Du betaler ved tilmeldingen. Der er mødepligt til undervisningen ifølge loven.

Viborg
Teori: Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13, Viborg
- Kørsel: Ålandsvej 2, Viborg (køreteknisk anlæg)

Bjerringbro
Egeskovskolen, Bjerringbro

Kontakt
Benedikte Worm Møller
Mail: bwm@viborg.dk
Tlf.: 8787 1904

Læs mere om knallertundervisning generelt

Har du brug for et traktorkørekort som 16-årig, kan du tage det i Ungdomsskolen.

Teorien foregår 8 aftener i Viborg.
Du skal selv sørge for transport til og fra alle timerne, såvel teori som kørsel.

Du kan få befordringsgodtgørelse til teoritimerne. Under praktiske oplysninger er der et punkt, som hedder befordring, og deri er et skema, som du udfylder og afleverer til skolen.

Herudover skal du have 8 timers obligatorisk førstehjælp (200 kroner),
og det planlægger vi for dig, så vent, til du hører nærmere.

Ungdomsskolen betaler teori + 1 køretime.

De resterende cirka 2600 kroner betaler du selv. Det dækker øvrige køretimer a cirka 675 kroner, inklusiv leje af traktor, en lægeerklæring til 400 - 500 kroner, og prøvegebyr a 580 kroner.

Skal du til ny teoriprøve, skal der betales 580 kroner en gang til. Det koster også ekstra, hvis du skal til ny praktisk prøve. Din kørelærer, Denis Pedersen, vil fortælle dig alle aktuelle priser ved holdstart.

Egenbetalingen på cirka 2.600 kroner skal først betales senere.

Transport 
Du skal selv sørge for transport til- og fra alle timerne. 
Du kan få transportudgifterne dækket til teoritimerne. Se mere under Praktisk Info her på siden. Der ligger et punkt, som hedder befordring. Her finder du et skema, som du skal udfylde og aflevere til læreren. Kort tid efter, vil du modtage godtgørelse.

Sådan tilmelder du dig
Vi har to hold om året - ét i efterårssæsonen og ét i forårssæsonen. Du tilmelder dig her på siden under menupunktet Oversigt og tilmelding. 

Kontakt
Kontakt Kurt Vestergaard på tlf. 8787 1910 eller mail: kuv@viborg.dk

Alle, der ønsker at erhverve sig et kørekort til bil, skal gennemføre et lovpligtigt kursus i færdselsrelateret førstehjælp. 
Kurserne foregår på Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13, 8800 Viborg.

Det varer 8 timer og er fordelt på to aftener á 4 timer.

Pris: 200 kroner.

Du skal huske at betale før fristen udløber, ellers bliver du taget af holdet igen. Dette ser du på holdbeskrivelsen, som du finder her.

Er holdene fyldt på tilmeldingssiden, så hold øje med dem igen efter betalingsfristen (står i holdbeskrivelsen), for hvis man ikke betaler til fristens udløb, bliver man taget af holdet, og der bliver plads til nye elever.

OBS: Pladser i 20/21
Undervisningsplanerne for førstehjælpsholdene ligger klar i løbet af uge 32. Vi forventer at afvikle et hold om måneden gennem hele skoleåret.
Vi åbner for tilmelding til førstehjælp fra den 10. august klokken 16.00 via denne side.