Skip to the content

Praktisk info

Praktisk info

Her kan du blandt andet læse om transport, forsikringer og persondatalov. Skulle du have spørgsmål, der ikke bliver besvaret her, kan kontoret kontaktes på tlf. 8787 1900.

Anders Dannerfjord: Tlf. 4171 9058
Grete Glerup Knudsen: Tlf. 4171 9057
Henrik Bøgh Vindbjerg: Tlf. 4171 9060
Ninette Lykke Mejer Jensen: Tlf. 2062 4594

Frank Bertelsen: Tlf. 8787 1899

Eleven vil få skolekort til enten bus eller tog, hvis denne opfylder gældende regler, nemlig, at eleven har mere end ni kilometer til undervisningsstedet. Hvis eleven er over 18 år og modtager kontanthjælp, skal han/hun selv betale transporten.

I selve undervisningen i Ungdomsskolen, er det husstandens egen ulykkesforsikring-/indboforsikring, der gælder.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på studierejser, med planlagte aktiviteter som rafting og rapelling:

Skulle eleven komme til skade ved en aktivitet, er denne dækket af det gule sygesikringskort i forhold til behandling og hospitalsophold. Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring.

Som elev på - eller bruger af Ungdomsskolen vil man af og til opleve, at vi tager billeder eller optager video i forbindelse med vores undervisning og aktiviteter. Mange af disse billeder vil blive offentliggjort på hjemmesiden, sociale medier eller i trykt materiale. Det visuelle udtryk er en del af vores identitet på Ungdomsskolen og de unge synes ofte, at det er sjovt at se billeder fra den seneste fest eller weekendtur.

Til gengæld er vi fuldt bevidste om, at et billede og en video er et stykke persondata. Derfor tager vi ofte kun situationsbilleder. Altså billeder, der portrætterer en situation frem for en person. Situationsbilleder går ikke ind under kategorien "personfølsomme oplysninger", da disse kan være taget af hvemsomhelst i offentligt rum. De situationsbilleder, vi offentliggør, er lødige og udstiller ikke nogen. Befinder du dig på et offentliggjort situationsbillede og ønsker, at det bliver fjernet, så er du i din gode ret til det. Ret i så fald henvendelse til Ungdomsskolen og vi vil få det taget af nettet.

Portrætbilleder - altså billeder, der har fokus på ansigtet - kræver til gengæld samtykke, uanset hvilket medie det bliver offentliggjort på. Er eleverne/brugerne under 16 år, kræver et portrætbillede forældrenes samtykke. Er de fyldt 16 år, må de selv samtykke. 

OBS: Alle billeder - både situations- og portrætbilleder - bliver kun offentliggjort under den forudsætning, at de er lødige, ordentlige og ikke udstiller nogen. 

Samtykkeerklæringen i forbindelse med portrætbilleder kan du hente og udfylde her