Skip to the content

Undervisning

Undervisning

BBU er fordelt på fire forskellige klasser: BBU1, BBU2. BBU3 og BBU4.

Hvilken klasse eleven havner i, kommer an på dennes dansk-kompetencer.

Uanset hvilken klasse, de går i, er hovedformålet med undervisningen at gøre dem klar til uddannelse og job i Danmark.

BBU-uddannelsen kan maks. vare tre år, og eleven skal ende med at gennemføre afgangsprøven eller bestå optagelsesprøven til EUD.

Som elev på BBU skal de forberede sig på at få lektier for. Som elev på BBU3 og BBU4 bliver der også givet standpunktskarakterer tre gange om året.

Det ugentlige skema på BBU1 og BBU2 er bygget op om: 

 • 14 timers dansk
 • 6 timers matematik
 • 6 timers engelsk
 • 2 timers valgfag
 • 3 timers LifeSkills (Herunder: Dansk kultur, historie og samfund + "Job & uddannelse" og "elevernes alsidige udvikling")

Det ugentlige skema på BBU3 og BBU4 er bygget op om:

 • 14 timers dansk som andetsprog, basisundervisning
 • 6 timers matematik
 • 6 timers engelsk
 • 3 timers fysik/kemi
 • 2 timers valgfag
 • 2 timers LifeSkills (Herunder: Dansk kultur, historie og samfund + "Job & uddannelse" og "elevernes alsidige udvikling")


Særligt for BBU3:

 • Praktik
   

Særligt for BBU4:

 • Terminsprøver i december
 • Brobygning