Skip to the content

Karakterer

I BBU gives der karakterer i BBU3 og BBU4

Guide til karaktersystemet

Denne karakter er udtryk for elevernes faglige niveau på det tidspunkt, karaktererne gives.

Standpunktet fastsættes i forhold til de faglige mål, som gælder for faget. Det betyder, at standpunktskarakterer gives ud fra lærerens vurdering af, i hvor høj grad eleven opfylder fagets kompetence-, færdigheds- og vidensmål. Disse findes på undervisningsministeriets hjemmeside. Karaktererne gives ud fra hvad det er forventet, at en elev kan, når han/hun afslutter 9. klasse. Det betyder, at selvom man går i BBU og kun har været i Danmark i kort tid, så gælder de samme mål for BBU-elever som for danske skoleelever.

Elevens arbejdsindsats eller opførsel i klassefællesskabet indgår som udgangspunkt ikke i grundlaget for karaktergivningen. Hvis faget har mål, der omfatter disse evner, indgår de i karaktergivningen. Det kunne f.eks. være mundtlig dansk.

Der gives standpunktskarakterer i følgende fag og fagområder:

dansk gives der fire standpunktskarakterer:

 • Læsning
 • Retskrivning (Stavning, grammatik)
 • Skriftlig fremstilling (Hvordan man skriver tekster, opgaver m.m.)
 • Mundtlig dansk 
   

matematik gives der tre standpunktskarakterer:

 • Færdighedsregning (Matematik uden hjælpemidler)
 • Problemregning (Matematik med hjælpemidler)
 • Mundtlig matematik
   

I engelsk gives to karakterer:

 • Mundtlig
 • Skriftlig
   

I fysik gives én karakter.
 

Der gives ikke karakter i valgfag eller lifeskills.

 

For nogle elever i BBU2, vil det være muligt at få karakterer i engelsk og matematik.

Der gives karakter to gange på et skoleår. I slutningen af november og i slutningen af april.

I november er BBU3 og BBU4 til terminsprøver i dansk, engelsk og matematik. Terminsprøver er en prøve-eksamen, der har to formål:

 • At træne eleverne i at gå til prøve i Danmark
 • At vurdere, hvilke elever i BBU 4, der kan meldes til eksamen til maj.

Der gives karakterer for terminsprøverne. Eleverne får altså i november to typer karakterer:

 • Terminskarakter, der fortæller, hvor godt eleven klarede sig til prøven
 • Standpunktskarakter, der fortæller, hvor godt eleven klarer sig i det daglige.