Skip to the content

Fællesskab

Fællesskab på BBU

Eleverne på BBU, bliver en del af et større fællesskab. BBU ligger på Ungdomsskolen i de samme lokaler som blandt andet 10. klasse og en række andre skoleinstitutioner. Det betyder, at BBU-eleverne deler klasselokaler og fællesarealer med en stor gruppe unge fra hele Viborg Kommune. 
Særligt 10CV-eleverne kommer de til at omgås - både i- og uden for undervisningen. 

Vi vil selvfølgelig først og fremmest sikre et godt fællesskab i BBU og de enkelte klasser så eleverne har et solidt og trygt fundament at udvikle dig og lære i. Derfor har vi nogle obligatoriske arrangementer og daglige traditioner, som netop er med til at fremme sammenhold og fællesskab iblandt eleverne.

Vores brunch er et obligatorisk måltid, der giver næring og energi til skoledagen, men også et elsket ritual, der er med til at skabe dannelse og fællesskab på skolen.

Hver formiddag samles alle elever omkring vores daglige brunch. Vi får serveret brød, pålæg, frugt og morgenmadsprodukter, men først og fremmest samles vi om det fælles ritual, som brunchen er. En lille daglig begivenhed, hvor vi venter på hinanden, gør rent efter hinanden, sætter os - og rejser os på samme tid.

Fællesskabet er i centrum. Mobiltelefonerne lægges væk og eleverne koncentrerer sig om at spise sammen, tale, lytte og være til stede i hinandens selskab. 

Introturen er en fællestur for hele BBU i begyndelsen af skoleåret. Turen er obligatorisk og der er IKKE egenbetaling.

Vi tager afsted for at lære hinanden at kende og have det sjovt, men der er selvfølgelig også en række formelle mål med denne tur.

 • Målet for eleven:
  At få en oplevelse af at tilhøre et større fællesskab i klassen
  At tage et socialt ansvar for andre elever på BBU
  At opnå tillid til lærere og andre elever på BBU

 • Målet for læreren:
  At han/hun får et indtryk af elevernes kompetencer, styrker og udviklingsbehov både fagligt, socialt og personligt
  At danne et fundament for den gode relation.

Hvert forår tager BBU-klasserne på lejrskole med overnatning. Lejrskole er obligatorisk undervisning.

Længden af lejrskolen afhænger af, hvilken klasse, eleven går i. Dvs. hvor meget dansk eleven taler og forstår.  

BBU1 : Dagsudflugt uden overnatning.

BBU2: Lejrskole med 1 overnatning

BBU3: Lejrskole med 2 overnatninger

BBU4. Lejrskole med 3 overnatninger

Der er en egenbetaling på kr. 75,00 pr. elev pr. døgn til mad.