Skip to the content

FØLG OS

Nuværende elev?

Praktisk info

For nuværende elever og forældre

Her kan I finde praktisk information, der er relevant for jer elever og forælder til elever på 10CV.

Har I spørgsmål, som I ikke kan finde svar på her, kan I kontakte:
Sekretær: Sabine Jespersen. Tlf. 8787 1905. Mail: sjes@viborg.dk
Afdelingsleder: Roald Kiilerich. Tlf. 2579 0791. Mail: robk@viborg.dk

1. lektion: Kl. 8.00 - 8.45 
2. lektion: Kl. 8.45 - 9.30

Brunch og pause: Kl. 9.30 - 9.55

3. lektion: Kl. 9.55 - 10.40
4. lektion: Kl. 10.40 - 11.25
5. lektion: Kl. 11.25 - 12.10

Frokost: Kl. 12.10 - 12.35

6. lektion: Kl. 12.35 - 13.20
7. lektion: Kl. 13.20 - 14.05
8. lektion: Kl. 14.05 - 14.50

Hvis du er syg, skal du huske at ringe til den lærer, der har morgenvagten, for at få lovligt fravær. 

Du skal ringe mellem klokken 07.45 og 07.55 på et af de to "sygetelefoner":

Telefon 1: 4193 3407
Telefon 2: 2056 0459

Bor I i Viborg Kommune og har mere end ni kilometer til skole? 
Så får I gratis offentlig transport. Hør nærmere om reglerne for befordring på kontoret.
(Tlf. 8787 1900)

Med bussen? Tjek busplanerne her 

Bor I i en anden kommune end Viborg Kommune, står I selv for udgifterne til transport til - og fra skolen.

Fylder I 18 år inden - eller imens I går i skole, er I berettiget til at modtage SU. 

Vil I have helt styr på fremgangsmåden, så spørg på kontoret.

Vil I have styr på regler og satser, så klik her og gå ind under "Min SU".

I selve undervisningen i Ungdomsskolen, er det jeres egen ulykkesforsikring-/indboforsikring, der gælder.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på eventuelle rejser:

Skulle en ung komme til skade ved en aktivitet, er de ikke længere dækket af det gule sundhedskort i forhold til behandling og hospitalsophold. I stedet medbringes det blå EU-sygesikringskort, som giver samme rettigheder til sundhedsydelser som borger i det land, du rejser i (du kan bestille det blå EU-sygesikringskort på borger.dk).  Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring. Her står I således ikke anderledes, end hvis I tager til udlandet uden for skoleregi.

Som elev på - eller bruger af Ungdomsskolen vil I af og til opleve, at vi tager billeder eller optager video i forbindelse med vores undervisning og aktiviteter. Mange af disse billeder vil blive offentliggjort på hjemmesiden, sociale medier eller i trykt materiale. Det visuelle udtryk er en del af vores identitet på Ungdomsskolen og mange synes, at det er sjovt at se billeder fra den seneste aktivitet eller weekendtur.

Til gengæld er vi fuldt bevidste om, at et billede og en video er et stykke persondata. Derfor tager vi ofte kun situationsbilleder. Altså billeder, der portrætterer en situation frem for en person. Situationsbilleder går ikke ind under kategorien "personfølsomme oplysninger", da disse kan være taget af hvemsomhelst i offentligt rum. De situationsbilleder, vi offentliggør, er lødige og udstiller ikke nogen. Befinder I jer på et offentliggjort situationsbillede og ønsker, at det bliver fjernet, så er I i jeres gode ret til det. Ret i så fald henvendelse til 10CV og vi vil få det taget af nettet.

Portrætbilleder - altså billeder, der har fokus på ansigtet - kræver til gengæld samtykke, uanset hvilket medie det bliver offentliggjort på. Er de portrætterede under 16 år, kræver et portrætbillede forældrenes samtykke. Er de portrætterede fyldt 16 år, må de selv samtykke. 

OBS: Alle billeder - både situations- og portrætbilleder - bliver kun offentliggjort under den forudsætning, at de er lødige, ordentlige og ikke udstiller nogen. 

Samtykkeerklæringen i forbindelse med portrætbilleder kan du hente og udfylde her

Betaling til 10CVs studietur 19/20 foregår i tre rater. 

1. rate:  Indbetales senest 26. oktober: 700 kroner
2. rate: Indbetales senest 1. februar:  1000 kroner
3. rate: Indbetales senest 1. marts: 1000 kroner

Raterne betales via MobilePay til nr. 809002
Det er vigtigt at I i kommentarfeltet skriver Studietur + elevens navn + klasse

Spørgsmål om betaling rettes til 10CVs sekretær Sabine på tlf.: 8787 1905 eller mail: sjes@viborg.dk