Skip to the content

Afklaring

Afklaring

Det er vigtigt, at eleven gennem afprøvning af sine kompetencer og interesser, kan lave en plan for sine aktiviteter efter 10. skoleår. Dette styrkes gennem:

  • Praktik. Der vil løbende være mulighed for praktik i virksomheder – enten som hele uger eller som enkelte dage om ugen over en periode. Desuden vil der hen over året være forskellige virksomhedsbesøg/-aktiviteter.
     
  • Brobygning – der laves brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne, og de er tilrettelagt i forhold til den enkelte elev.
     
  • Der tages forskellige temaer op inden for ”Uddannelse og job” i den daglige undervisning her på skolen.
     
  • Alle elever laver en ”selvvalgt opgave”, hvor deres egne betragtninger og overvejelser om fremtidig beskæftigelse/uddannelse bearbejdes.