Skip to the content

AFDELINGER

Herunder finder du en oversigt over de forskellige afdelinger under Viborg Ungdomsskole.


FRITID

Viborg Ungdomsskoles fritidsafdeling søsætter hvert år mere end 100 forskellige fritidstilbud til unge i Viborg Kommune.

KLUBBER

Fritidsklubberne er et pædagogisk fritidstilbud til børn på 4.-, 5.-, 6.- og 7. klassetrin. Vi arbejder målrettet på at hjælpe dit barn gennem rejsen fra barn til ung på den bedst mulige måde.

DEN ÅBNE SKOLE

Den Åbne Skole er Viborg Ungdomsskoles samlede tilbud til skolerne i Viborg kommune.  Et tilbud med en målsætning om at understøtte elevernes læring, trivsel og personlige udvikling.

10CV

10CV er Viborg Kommunes samlede 10. klassestilbud. Vores mål er, at bidrage til at skabe livsduelige og afklarede unge, der er klar til at tage hul på den del af livet, der venter efter folkeskolen.

FORSKOLEN

Et afklaringsforløb til unge med potentiale til at kunne blive EGU-elev eller blive optaget på anden ungdomsuddannelse inden for 4-15 måneder.

HU

HU (Heltidsundervisningen) er et alternativt undervisningstilbud for elever i 8.-, 9. og 10. klasse, der af den ene eller anden grund har mistet tilknytningen til sin faste folkeskole.

BBU

BBU er et uddannelsestilbud til unge tosprogede, der er kommet til Danmark efter de er fyldt 14 år.

10. ERHVERV

Vi har fokus på at skabe et skoleår for de elever, der er visiteret til et specialtilbud, og som gennem et 10. skoleår vil kunne udvikle sine uddannelses- og arbejdskompetencer.

UNGE PÅ VEJ

Unge på vej er:

Et arbejds- og uddannelsesrettet tilbud.
Det skal målrette de unges fokus på egne muligheder på arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet.
Det skal medvirke til klargøring til uddannelse og/eller arbejdsmarked gennem strukturerede og målrettede læringsforløb
Være med til at udvikle personlige og sociale kompetencer, så de unge kan begå sig i et alment ungemiljø og blive deltagere i et fællesskab.