Velkommen
Undervisning
Fællesskab
Billeder og video
Praktisk info

 

PRAKTISK INFO

   

Velkommen til Praktisk info for BBU. Her kan du læse, hvad du har behov for at vide om
hverdagen, SU, transport og forsikringer. Er der behov for at vide mere, kan du kontakte
BBU-leder Lene Lundsberg Gade på tlf. 5149 0821 eller mail: lelg@viborg.dk

Kontoret kontaktes på 8787 1900.

Skema/ringetider

1. lektion: Kl. 8.00 - 8.45 
2. lektion: Kl. 8.45 - 9.30

Brunch og pause: Kl. 9.30 - 9.55

3. lektion: Kl. 9.55 - 10.40
4. lektion: Kl. 10.40 - 11.25
5. lektion: Kl. 11.25 - 12.10

Frokost: Kl. 12.10 - 12.35

6. lektion: Kl. 12.35 - 13.20
7. lektion: Kl. 13.20 - 14.05
8. lektion: Kl. 14.05 - 14.50

Sygdom

Er du blevet syg, skal du ringe ind til sygetelefonen mellem klokken 07.45 og 07.55 
på tlf.: 4068 4775.

Transport

Bor den unge i Viborg Kommune og har mere end ni kilometer til skole? 
Så får de gratis offentlig transport. Hør nærmere om reglerne for befordring på kontoret.

Med bussen? 
Tjek busplanerne her 

Bor den unge  i en anden kommune end Viborg Kommune, afholder I selv udgifterne til transport til og fra skolen.

SU

Fylder du 18 år inden - eller imens de går i skole, er du berettiget til at modtage SU. 

Vil du have helt styr på fremgangsmåden, så spørg på kontoret. Vil du have styr på regler og satser, så klik her og gå ind under "Min SU".

Forsikring

I selve undervisningen i Ungdomsskolen, er det egen ulykkesforsikring-/indboforsikring, der gælder.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på eventuelle rejser:

Skulle en ung komme til skade ved en aktivitet, er de ikke længere dækket af det gule sundhedskort i forhold til behandling og hospitalsophold. I stedet medbringes det blå EU-sygesikringskort, som giver samme rettigheder til sundhedsydelser som borger i det land, du rejser i (du kan bestille det blå EU-sygesikringskort på borger.dk).  Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring. Her står I således ikke anderledes, end hvis I tager til udlandet uden for skoleregi.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk