Om HU
Hverdagen
Vores oplevelser
Billeder
Praktisk info

 

PRAKTISK INFO

   

Velkommen til Praktisk info for HU. Her kan du læse, hvad du har behov for at vide om optagelse, transport og forsikringer. Er der behov for at vide mere, kan kontoret kontaktes på 8787 1900.

Transport

Har du mere end 7 kilometer til Ungdomsskolen, Reberbanen 13, får du tilbudt et buskort, så du kan bruge de offentlige transportmidler til og fra skole.

Forsikringer

I selve undervisningen i Ungdomsskolen, er det jeres egen ulykkesforsikring-/indboforsikring, der gælder.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på eventuelle studieture eller aktiviteter:

Skulle du komme til skade ved en aktivitet, er du dækket af det gule sygesikringskort i forhold til behandling og hospitalsophold. Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket. 

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring.

Optagelse

Distriktsskolen og UU har kendskabet til den unge, og de vurderer i samarbejde med HU, om et HU-tilbud vil kunne være gavnligt for dig. PPR og/eller familieafdelingen deltager i vurderingen, hvis du er kendt i deres regi.

UU-vejleder

Niels Svendsen
Tlf.: 8787 4403
Mail: njs@jobcenterviborg.dk

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk