10CV
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Struktur/indhold
Målgruppe
Optagelse/visitation
Vejledning/ungecoach
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Vejledning/ungecoach

Alle aftaler er individuelle og indgås i et samarbejde mellem UU-vejleder, Ungdomsskolen og den enkelte elev.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk