10CV
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Struktur/indhold
Målgruppe
Optagelse/visitation
Vejledning/ungecoach
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Optagelse/visitation

Der skal ikke visiteres til Ungdomsskolens hold, hvis eleven deltager på lige vilkår med de andre elever.  Skal forløbet bruges specifikt som en del af et særligt tilrettelagt forløb (§33), udarbejder UU-vejlederen, afdelingslederen fra Ungdomsskolen og underviseren sammen de aftaler og kontraker, der skal gælde for den enkelte elev.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk