10CV
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
HU
Struktur/indhold
Målgruppe
Optagelse/visitation
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Optagelse/visitation

Distriktsskolen og UU har kendskabet til den unge, og de vurderer i samarbejde med HU, om en HU-indsats vil kunne være en del af løsningen. PPR og/eller familieafdelingen deltager i vurderingen, hvis den unge er kendt i deres regi.


ØKONOMI
Distriktsskolen betaler for elever på samme niveau, som andre specialtilbud, når der er tale om skolens nuværende elever i 8. og 9. klasse.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk