10CV
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
Struktur/indhold
Målgruppe
Optagelse/visitation
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Optagelse/visitation

INDSTILLINGSSKEMA
Der skal udfyldes et indstillingsskema, der sendes til UU-Viborg. Skemaet rekvireres ved UU-Viborg. 

VISITATIONSMØDE
Når vi har modtaget indstillingsskemaet, vil visitationsudvalget tage stilling til om den unge er i målgruppen. Du og den unge vil umiddelbart efter mødet få besked om optagelse/afslag. 
Der er visitationsmøder første mandag i hver måned. 

FORSAMTALE
Den unge vil snarest muligt efter optagelse, blive indkaldt til samtale med sin kommende
Forskole-lærer, til drøftelse af fremtidsmuligheder og videre forløb. 

INFORMATIONSSAMTALE 
Hvis du vurderer, at den unge endnu ikke er klar og har brug for flere informationer om Forskolen, er du altid velkommen til at kontakte os for aftale om en informationssamtale. Her vil det ofte kunne afgøres om den unge er i Forskolens målgruppe og hvad der skal fokuseres på, før en eventuel indstilling laves.
Vi holder informationsmøde for de unge og deres forældre i uge 5.

 
Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk