10CV
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
Struktur/indhold
Målgruppe
Optagelse/visitation
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Målgruppe

Du kan indstille en ung til Forskolen, når du vurderer, at vedkommende

- ikke umiddelbart kan gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse 
- ikke kan møde stabilt og arbejde 37 timer om ugen
- gerne vil modtage støtte og vejledning til at komme videre i livet
- er uafklaret omkring valg af branche
- forventes efter Forskolen at kunne komme på EGU / påbegynde en anden uddannelse / komme på
  arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk