10CV
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
Struktur/indhold
Målgruppe
Optagelse/visitation
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Struktur/indhold

Forskolen er et afklaringsforløb som kan vare i  4-15 måneder.

På Forskolen er rammerne og strukturen baseret på at skabe forudsætninger for læring og trivsel, så den unge på trods af vanskeligheder, bliver i stand til at træffe egne valg. 

I den daglige undervisning lægges der vægt på en praktiskteoretisk tilgang til læring, med respekt for den unges ønsker. Vi arbejder både i værksteder og i almindelige undervisningslokaler med basisfagene. Al undervisning foregår som hovedregel i fællesskaber, nogle gange i grupper á 4-5 eller 10-15.

Under afklaringen får den unge vejledning og støtte af en bestemt kontaktlærer, som vil følge den unge gennem hele.

Praktikken er en vigtig del af afklaringen, den unge kan komme i praktik, når vedkommende er klar, dog først efter fire uger. Her kan den unge få lov at afprøve forskellige brancher af varierende varighed.

Praktikdelen kan foregå inden for mange forskellige brancheområder. For eksempel

- Håndværk 
- Butik 
- Lager 
- Køkken 
- Pedel/ejendomsservice 
- Pædagogmedhjælper 
- Sundhed og omsorg/ældrepleje 

Den unge evalueres hver 3. måned. Der laves status med henblik på fremtid. UU-vejleder, eventuelt sagsbehandler og forældre, inviteres sammen med den unge til mødet, hvor det besluttes, om den unge er klar til at komme videre.
Den unge er klar når han/hun viser stabilt fremmøde, er arbejdsstabil og afklaret på branche eller er uddannelsesparat.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk