10CV
Den Åbne Skole
EGU
Struktur/indhold
Målgruppe
Optagelse/visitation
Fighterne
Forskolen
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Optagelse/visitation

INDSTILLINGSSKEMA
Der skal udfyldes et indstillingsskema der sendes til UU-Viborg. Skemaet kan rekvireres ved
UU-Viborg. 

VISITATIONSMØDE
Når vi har modtaget indstillingsskemaet, vil visitationsudvalget tage stilling til, om den unge er i målgruppen. Du og den unge vil umiddelbart efter mødet få besked om optagelse/afslag. 
Der er visitationsmøder første mandag i hver måned. 

FORSAMTALE
Den unge vil snarest muligt efter optagelse, blive indkaldt til samtale med sin kommende
EGU-vejleder til drøftelse af uddannelsesplan og videre forløb. 

INFORMATIONSSAMTALE
Hvis du vurderer, at den unge endnu ikke er klar og har brug for flere informationer om EGU, er du altid velkommen til at kontakte os for aftale om en informationssamtale. Her vil det ofte kunne afgøres, om den unge er i EGUs målgruppe og hvad der skal fokuseres på før en eventuel indstilling laves.
Vi holder informationsmøde for de unge og deres forældre i uge 5.

 
Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk