10CV
Den Åbne Skole
EGU
Struktur/indhold
Målgruppe
Optagelse/visitation
Fighterne
Forskolen
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Målgruppe

Du kan indstille en ung til EGU, når du vurderer at vedkommende 

- ikke umiddelbart kan gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse 
- kan møde stabilt og arbejde 37 timer om ugen 
- er afklaret omkring valg af branche
- forventes efter EGU at kunne etablere sig på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår eller 
  påbegynde en anden uddannelse.

Du skal være forberedt på, at det i perioder kan være vanskeligt at finde praktikpladser inden for visse brancher. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt, at eleven ændrer sit branchevalg. Dette skal dog godkendes i samarbejde med UU-Viborg.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk