10CV
Den Åbne Skole
EGU
Struktur/indhold
Målgruppe
Optagelse/visitation
Fighterne
Forskolen
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Struktur/indhold

Erhvervsgrunduddannelsen varer to år. Den kan i særlige tilfælde forlænges op til tre år. Uddannelsen indeholder praktikperioder og perioder med kurser/skoleforløb.

Det meste af tiden på EGU er den unge i praktik på en arbejdsplads 37 timer om ugen.

Skoleundervisningen udgør mellem 20 og 40 uger af det samlede EGU-forløb og kan foregå på en lang række skoler og kursussteder som for eksempel erhvervsskoler, daghøjskoler, højskoler eller VUC. 

EGU begynder med et fire ugers introduktionsforløb. Her er den unge sammen med cirka 15 andre nye elever og EGU-vejlederne.

Under uddannelsen får den unge vejledning og støtte af en bestemt EGU-vejleder, som vil følge den unge gennem hele forløbet.

EGU-uddannelsesplan laves i et samarbejde mellem den unge og EGU-vejleder, så den passer bedst muligt til netop den unges ønsker, behov og evner.

Den unge skal være forberedt på, at det i perioder kan være vanskeligt at finde praktikpladser inden for visse brancher (for eksempel auto og tømrer).

Praktikdelen kan foregå inden for mange forskellige brancheområder, for eksempel:

- Håndværk 
- Butik 
- Lager 
- Køkken 
- Pedel/ejendomsservice 
- Pædagogmedhjælper 
- Chauffør 
- Sundhed og omsorg/ældrepleje 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk