10CV
Overordnet målgruppe
Optagelse/visitation
Vejledning/ungecoach
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Vejledning/ungecoach

VEJLEDNING
10CV-vejlederen giver introduktion til ungdomsuddannelserne, UG.dk, e-vejledning, brobygning og følger op på uddannelsesplanen. Vejledningen er dels kollektiv og dels individuel efter den unges behov. Har den unge brug for særligt tilrettelagt erhvervspraktik, er UU-vejlederen parat til at iværksætte dette. 10CV-vejlederen forestår uddannelsesparathedsvurderingen og tilmelding til ungdomsuddannelserne i samarbejde med den unge, forældre og skole. 

KONTAKTLÆRER
På 10CV tilknyttes den unge en kontaktlærer. Kontaktlæreren er primært tilknyttet den unge, men er også den person, som forældrene kan henvende sig til.

UNGECOACH/UNGEMENTOR
På 10CV kan den unge tilknyttes en ungementor. Ønske om ungementor med begrundelse for dette beskrives i uddannelsesplanen.

Formålet:
Igennem en samskabende tilgang er det ungementorernes formål at udvikle kompetencer til at mestre en skolekontekst med kravsituationer.

Vi arbejder:
- som medfortolker og oversætter af elevroller, sociale sammenhænge og kravsituationer
- med at give redskaber til den gode elevrolle
- med at udvikle mestringsstrategier til at etablere et sundt socialt liv
- med at udvikle mestringsstrategier til at håndtere kravsituationer
​- med at skabe struktur og overblik i den unges skoleliv
- med at sætte delmål og lave opfølgning, som skaber en oplevelse af små succeser, der giver
  eleverne troen på en positiv udvikling

Henvendelsen om at få en ungementor kan komme fra den unge selv, forældre, kontaktlærer, UU-vejleder eller leder, men det er den unge, der afgør om de ønsker at benytte sig af en ungementor.

Forløb:
Et typisk forløb med en ungementor begynder med en afklarende samtale, hvorefter der iværksættes samtaler oftest en gang ugentligt. Forløbet kan være af længere eller kortere varighed. 
- Ungementorerne informeres om den unges udfordringer og baggrunden for henvendelsen
- Ungementoren tager en afklarende samtale med den unge og aftaler målet med samtalerne
- Hvis målet ligger udenfor ungementorernes arbejdsfelt, bringes opgaven videre
- Ungementoren orienterer kontaktlærer og eventuelt forældre / UU-vejleder undervejs i forløbet 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk