10CV
Overordnet målgruppe
Optagelse/visitation
Vejledning/ungecoach
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Optagelse/visitation

Optagelse på 10CV foregår via optagelse.dk på samme vis som til ungdomsuddannelserne. Derudover skal et af de fem valgfagsskemaer (findes under beskrivelserne af studieretningerne)  udfyldes og sendes til ungdomsskolen.

Optagelse foretages på baggrund af vejledning fra grundskolens UU-vejleder.

Der er desuden løbende optag på 10CV. Ønsker den unge optagelse i løbet af skoleåret, er det ligeledes på baggrund af vejledning fra UU-vejleder. UU-vejlederen forventes at kontakte 10CV, når en ung vejledes til 10CV i løbet af skoleåret.
 

FORSAMTALER
Når den unge er tilmeldt 10CV, vil han/hun sammen med sine forældre blive indbudt til en forsamtale i slutningen af maj eller i juni måned. Samtalen tager udgangspunkt i uddannelsesplanen og er grundlaget for tilrettelæggelsen af undervisningen.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk