10CV
Overordnet målgruppe
Optagelse/visitation
Vejledning/ungecoach
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Overordnet målgruppe

10CV er for unge, der kommer direkte fra 9. klasse, enten fra folkeskolen, en privatskole eller en efterskole.

10CV er for unge, der ønsker at blive fagligt bedre funderet, inden de går videre i deres ungdomsuddannelse.

10CV er for uafklarede unge, der har brug for et skoleår med særligt fokus på brobygning, afklaring og vejledning.

10CV er for unge, der har brug for at udvikle deres personlige og/eller sociale kompetencer yderligere før opstarten på en ungdomsuddannelse.

10CV er for unge, der ønsker et skoleår, hvor de i høj grad kan præge deres undervisning individuelt gennem valget af de mange forskellige tema- og tilbudsfag.

10CV er for unge, der ønsker at indgå i et stærkt fælleskab med tydelige værdier.


Unge der har været tilknyttet en ungdomsuddannelse i et helt skoleår eller tilnærmelsesvis et helt skoleår optages kun i særlige tilfælde. Afdelingslederen kontaktes i disse tilfælde af UU-vejlederen forud for tilmelding.

Er den unge over 18 år eller allerede har gennemført et 10.klasses forløb, er 10CV ikke en mulighed.

Har den unge været tilknyttet specialklasse, skal han/hun være i stand til at indgå i et normalt tilbud for at optages på 10CV.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk